Nákupný košík
Košík

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM COOKIES

Údaje Prevádzkovateľa 

Názov: BioTech USA spoločnosť s ručením obmedzeným 

Sídlo: 1033 Budapest, Huszti út 60. 

IČO: 01-09-352550 

DIČ: 25114681-2-44 

Orgán registrácie: Súdna stolica hlavného mesta ako registrový súd 

Korešpondenčná adresa: 1033 Budapest, Huszti út 60. 

Adresa elektronickej korešpondencie: info@dieta.hu 

Telefónne číslo: +36 1 453 2716 

III. Kontaktné údaje zodpovednej osoby zabezpečujúcej dohľad nad ochranou osobných údajov, určenej Prevádzkovateľom 

Korešpondenčná adresa: 1301 Budapest, Pf. 30.

Adresa elektronickej korešpondencie: dpo.btu@dnui.hu 

Telefónne číslo: (1) 788 3035 

 

Spracovateľská činnosť vykonávaná Prevádzkovateľom na internetovej stránke https://shop.biotechusa.sk/ a na stránke https://biotechusa.sk/

A) Cookie 

Anonymné ID návštevníkov (cookies) sú súbory alebo malé množstvo informácií ukladané do Vášho počítača (alebo iného zariadenia s pripojením na internet, ako napríklad smartphone alebo tablet) pri návšteve niektorej z našich internetových stránok. Cookie spravidla obsahuje názov webovej stránky, z ktorej bolo odoslané, vlastnú „životnosť“ (teda dobu, ako dlho zostane uložený v zariadení) a hodnotu, čo je spravidla náhodne vygenerované jedinečné číslo. 

Cookies používame, aby sme v budúcnosti mohli naše webové stránky lepšie personifikovať, ponúknuť Vám produkty vyhovujúce Vášmu okruhu záujmov a požiadavkám, a tým uľahčiť používanie našich stránok. Cookies pomáhajú urýchliť Vaše budúce činnosti a zlepšiť užívateľský zážitok pri používaní našich stránok. Cookies sú vhodné aj na vypracovanie anonymnej súhrnnej štatistiky, ktorá nám pomáha lepšie pochopiť, akým spôsobom používajú návštevníci naše stránky a vďaka tomu zlepšiť ich štruktúru a obsah. 

Z hľadiska doby uchovávania rozlišujeme takzvané súbory cookies relácie a trvalé súbory cookies. Cookies relácie sú dočasné súbory, to znamená, že zostávajú vo Vašom zariadení, až kým našu stránku neopustíte. Trvalý súbor cookie zostane vo Vašom zariadení oveľa dlhšie, môže sa stať, že až dovtedy, kým ho manuálne nevymažete. 

Aj iné stránky zbierajú informácie s použitím pixel tagov, ktoré je možné zdieľať s treťou stranou. Táto možnosť priamo podporuje našu reklamnú činnosť a rozvoj našej webovej stránky. Napríklad informácie o používaní našej webovej stránky návštevníkmi môžeme zdieľať s reklamnými agentúrami a efektívnejšie tak používať online reklamu na našich webových stránkach. 

Väčšina internetových prehliadačov je prednastavená tak, aby prijímali súbory cookie. Nastavenia môžete zmeniť tak, aby boli súbory cookie blokované, alebo aby ste boli upozornený pri posielaní súborov cookie na Vaše zariadenie. Existujú početné možnosti nastavenia súborov cookies. Ďalšie informácie o nastavení prehliadača získate na webovej stránke prehliadača alebo prostredníctvom Pomocníka! 

Ak zablokujete naše súbory cookies, môže to ovplyvniť užívateľský zážitok pri používaní našich stránok. Nebudete mať napríklad prístup k niektorým častiam webovej stránky BioTechUSA, alebo Vám pri návšteve niektorej stránky BioTechUSA nebude poskytnutá personifikovaná informácia. 

Ak na prehliadanie webových stránok BioTechUSA používate rôzne zariadenia (napr. počítač, smartphone, tablet atď.) presvedčte sa o tom, že prehliadače na všetkých zariadeniach sú nastavené v súlade s Vašimi požiadavkami na prijímanie súborov cookies. 

Na našej stránke používame nasledujúce kategórie cookies: 

Nevyhnutné 

Tieto cookies umožňujú správne fungovanie webovej stránky zaistením funkčnosti základných funkcií, ako napríklad navigácia stránky. Bez týchto cookies stránka nemôže správne fungovať, preto je ich prijatie povinné. 

Právny základ spracúvania osobných údajov: V zmysle bodu f) odseku (1) článku 6. Nariadenia o spracúvaní údajov je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa o riadne fungovanie webovej stránky. 

Účel spracúvania osobných údajov: Správne a bezpečné fungovanie funkcií webovej stránky.  

Doba trvania spracúvania údajov: Do termínu individuálne stanoveného v Pravidlách používania cookies.  

Preferencie 

Tieto cookies umožňujú webovej stránke pamätať si informácie, ktoré zmenia správanie a vzhľad webovej stránky, napríklad používaný jazyk alebo región. Prijatie týchto cookies je voliteľné. 

Právny základ spracúvania osobných údajov: V zmysle bodu a) odseku (1) článku 6. Nariadenia o spracúvaní údajov súhlas užívateľa webovej stránky.  

Účel spracúvania osobných údajov: Uľahčenie používania webovej stránky. 

Doba trvania spracúvania údajov: Do odvolania súhlasu, najneskôr však do termínu individuálne stanoveného v Pravidlách používania cookies.  

Marketing 

Tieto cookies používa stránka na sledovanie návštevníkov. Cieľom je zobrazovanie reklám, relevantných a zaujímavých pre daného návštevníka, a tým aj zaujímavejších pre tretie strany, teda pre zobrazovateľov a inzerentov. Prijatie týchto cookies je voliteľné. 

Právny základ spracúvania osobných údajov: V zmysle bodu a) odseku (1) článku 6. Nariadenia o spracúvaní údajov súhlas užívateľa webovej stránky.  

Účel spracúvania osobných údajov: Zobrazovanie takých reklám pre návštevníkov webovej stránky, ktoré sú pre daného návštevníka relevantné a zaujímavé. 

Doba trvania spracúvania údajov: Do odvolania súhlasu, najneskôr však do termínu individuálne stanoveného v Pravidlách používania cookies.  

 

Iné 

Kategorizácia týchto cookies prebieha pomocou poskytovateľov individuálnych súborov cookies. Prijatie týchto cookies je voliteľné. 

Právny základ spracúvania osobných údajov: V zmysle bodu a) odseku (1) článku 6. Nariadenia o spracúvaní údajov súhlas užívateľa webovej stránky.  

Účel spracúvania osobných údajov: Pomoc návštevníkom webovej stránky v získavaní relevantných informácií prostredníctvom optimálneho fungovania funkcií webovej stránky. 

Doba trvania spracúvania údajov: Do odvolania súhlasu, najneskôr však do termínu individuálne stanoveného v Pravidlách používania cookies.  

Príjemcovia:  

Zamestnanci Prevádzkovateľa a sprostredkovatelia zúčastňujúci sa používania cookies.  

Podrobné informácie o cookies používaných na našich stránkach nájdete v Pravidlách používania cookies. 

Pri prvom vstupe na webovú stránku sa v spodnej časti obrazovky objaví okno s Pravidlami používania cookies, ktoré obsahujú popis jednotlivých cookies používaných na webovej stránke, ich funkcie a dobu spracúvania údajov. 

Cookies môžete povoliť kliknutím na tlačidlo „Prijať všetky cookies“. Kliknutím na tlačidlo „Nastavenia cookies“ máte možnosť povoliť alebo blokovať cookies ukladané jednotlivými skupinami (kategóriami). 

Cookies môžete povoliť alebo blokovať po skupinách (kategóriách), povolenie vyhovujúcich cookies môžete potvrdiť kliknutím na tlačidlo „Povoliť“. 

Ak budú na webovej stránke používané nové cookies, je potrebné ich prijať či povoliť. V takomto prípade sa v spodnej časti obrazovky znovu objaví okno, v ktorom sú zvýraznene zobrazené tie skupiny cookies, v ktorých nastala zmena. Nové cookies môžete povoliť vyššie uvedeným spôsobom. 

Samozrejme máte možnosť kedykoľvek si pozrieť už povolené cookies a upraviť ich. Zmeny môžete urobiť po kliknutí na tlačidlo: Nastavenia cookies. 

Ak niektoré cookie uchovávajú osobné údaje, upozornenie na túto skutočnosť nájdete v popise daného cookie. 

Na spracovaní údajov zhromažďovaných cookies ako sprostredkovateľ spolupracuje spoločnosť Emarsys eMarketing Systems GmbH (adresa: Märzstrasse 1, 1150 Vienna, Rakúsko). 

  1. B) Vytváranie profilu

Vytváraním profilu sa nazýva vyhodnocovanie osobných charakteristík týkajúcich sa fyzických osôb, v rámci akéhokoľvek automatizovaného spracúvania údajov, najmä analýza a prognostika preferencií alebo okruhu záujmu, miesta pobytu alebo pohybu dotknutej osoby. 

Vytváranie profilu umožňuje Poskytovateľovi zasielať Vám cielené a personifikované ponuky a správy na základe Vašich predchádzajúcich objednávok a on-line správania. 

Údaje potrebné na vytvorenie profilu môže Poskytovateľ získať počas nasledujúcich činností: 

- vyplnenie dotazníka na rozšírenie profilu: meno, e-mailová adresa, dátum narodenia, pohlavie, cieľ (aký cieľ chce dosiahnuť konzumáciou výživových doplnkov? napr.: rysovanie svalovej hmoty, diéta, naberanie svalovej hmoty). 

- nákup vo webshope: údaje nákupu (kedy, čo, za koľko, odkiaľ, spôsob platby). 

- správanie, vyhľadávanie na webovej stránke: používanie stránky (navštívená stránka produktu, kategórie, obsah košíka, vyhľadávanie). 

Na základe údajov o nakupovaní a správaní Emarsys eMarketing Systems GmbH pomocou technológie umelej inteligencie zistí o užívateľovi údaje, ktoré Poskytovateľ používa na vytvorenie segmentov, na základe ktorých môže spustiť personifikované kampane. 

Spracúvané osobné údaje: a) zhromažďované od dotknutej osoby: meno, e-mailová adresa, mesto, PSČ, dátum narodenia, telefónne číslo, pohlavie, údaje o nákupe, IP adresa (z ktorej bola uskutočnená registrácia); b) údaje, ktoré nie sú zhromažďované, nepochádzajú od dotknutej osoby (na základe predikcie, na základe algoritmu strojového učenia): obľúbené produkty, obľúbené kategórie, čas a trvanie poslednej internetovej návštevy; c) okrem toho existujú iné údaje, podľa ktorých dokáže Poskytovateľ filtrovať a na základe získaných výsledkov vytvárať segmenty: interakcia ohľadne e-mailov (otvorenie/kliknutie/afinita k e-mailovým kategóriám, z akého zariadenia, z ktorého mesta klikal/ otváral), životný cyklus nakupovania užívateľa, nákupný status (podľa útraty), priemerná útrata. 

Účel spracúvania údajov: zasielanie cielených, personifikovaných ponúk, správ. 

Právny základ spracúvania údajov: Súhlas dotknutej osoby v zmysle bodu a) ods. (1) článku 6 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Sprostredkovateľ na vytvorenie profilu používa marketingové cookies; preto je možné vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s vytvorením profilu pri súhlase s Pravidlami používania cookies povolením alebo blokovaním marketingových cookies. 

Doba trvania spracúvania údajov: do odvolania súhlasu dotknutej osoby. Za účelom obmedzenia uchovávania osobných údajov na potrebnú dobu Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje aj bez odvolania súhlasu, a to po uplynutí doby 3 rokov od poskytnutia súhlasu. 

Príjemcovia: sprostredkovateľ - spoločnosť Emarsys eMarketing Systems GmbH (adresa: Märzstrasse 1, 1150 Vienna, Rakúsko), ďalej spoločnosť Antavo Ltd. (sídlo: 9th floor, 107 Cheapside, London EC2V 6DN, United Kingdom; IČO: 8046168; DIČ: GB137725793; webová stránka: https://www.antavo.com/) 

C) Remarketing 

Remarketing umožňuje Poskytovateľovi zobrazovať reklamu osobám, ktoré už v minulosti navštívili jeho webovú stránku alebo zadali svoju e-mailovú adresu. 

Spracúvané osobné údaje: e-mailová adresa, údaje o nákupe. 

Účel spracúvania údajov: zobrazovanie reklamy predchádzajúcim užívateľom na Facebooku a Google. 

Právny základ spracúvania údajov: V zmysle bodu f) odseku (1) článku 6. Všeobecného nariadenia o spracúvaní údajov oprávnený záujem Poskytovateľa (priamy marketing). E-mailovú adresu užívateľa Poskytovateľ získa prihlásením sa na odber newslettera na základe súhlasu prihlasujúcej sa osoby. To znamená, že Prevádzkovateľ spracúva zadanú e-mailovú adresu aj na účel (remarketing) odlišný od účelu zhromažďovania údajov (zasielanie newslettera). 

Doba spracúvania údajov: dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov na marketingové účely. Ak užívateľ odvolá svoj súhlas na zasielanie newslettera (na čo má kedykoľvek právo), zaniká aj spracúvanie jeho údajov na účely remarketingu. V záujme obmedzenia uchovávania osobných údajov na potrebnú dobu Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje aj bez námietky alebo odvolania súhlasu, po uplynutí doby 3 rokov od otvorenia posledného newslettera. 

Príjemcovia: sprostredkovateľ - spoločnosť Emarsys eMarketing Systems GmbH (adresa: Märzstrasse 1, 1150 Vienna, Rakúsko), ktorá na základe pokynov Poskytovateľa preposlala plánovanú zobrazovanú reklamu a e-mailové adresy spoločnosti Facebook Ireland Ltd. (adresa: 4 Grand Canal square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ireland; Facebook Ads), ako aj spoločnosti Google Inc. (adresa: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA) (Google AdWords), ktoré, tiež ako sprostredkovatelia, zobrazia reklamu našim registrovaným užívateľom, ktorých u nás registrovaná e-mailová adresa je uvedená na zozname získanom od Emarsys.  

  1. D) Iné

Online marketingovú činnosť Prevádzkovateľa koordinuje aj poverený subdodávateľ, ktorý má v súvislosti so svojou činnosťou prístup k osobným údajom uchovávaným a spracúvaným Prevádzkovateľom, ktoré Prevádzkovateľ spracúva výhradne zodpovedajúc účelu zhromažďovania údajov a s dodržiavaním predpisov spracúvania a ochrany údajov. CoffeeBreak Consulting Kft. (sídlo: 2030 Érd, Technikus utca 78; registračné číslo spoločnosti: 13 09 189915, DIČ: 26166124-2-13, e-mail: hello@thecoffeebreak.hu). 

O spracúvaní údajov neuvedenom v tomto informačnom materiáli poskytneme informácie pri zaznamenaní údaja. 

Informujeme návštevníkov webovej stránky, že súd, prokuratúra, vyšetrovací orgán, priestupkový orgán, orgán štátnej správy, Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií, respektíve iné zákonom oprávnené orgány môžu požiadať Prevádzkovateľa o poskytnutie informácií, oznámenie a odovzdanie údajov, respektíve poskytnutie spisového materiálu. 

Prevádzkovateľ poskytne orgánu - ak orgán presne stanoví účel a rozsah údajov - osobné údaje iba v takom množstve a v takej miere, ktorá je bezpodmienečne potrená na dosiahnutie cieľa oslovenia. 

Blokovanie, vymazanie cookies  

Cookies môžete obmedziť, respektíve vymazať vo svojom prehliadači. Spôsob obmedzenia, vymazania sa môže líšiť v závislosti od typu prehliadača, spôsoby sú dostupné v nastavení prehliadača, respektíve v bode menu „Pomocník“.  

Ďalšie informácie o nastaveniach cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:  

V prípade Internet Explorer: Vymazanie a nastavenie cookies (microsoft.com)  

V prípade Microsoft Edge: Vymazanie cookies v Microsoft Edge 

V prípade Chrome: Vymazanie, povolenie a nastavenie cookies v Chrome - Android - Google Chrome Pomocník 

V prípade Firefox: Vymazanie webovými stránkami uložených cookies z Vášho počítača | Pomocník Firefox (mozilla.org) 

V prípade Safari: Nastavenie cookies a údajov webových stránok v aplikácii Safari v Mac - podpora Apple 

 

Práva návštevníkov webovej stránky, týkajúce sa spracúvania údajov 

Na základe platných právnych predpisov môžete uplatňovať nasledujúce práva, dovoľujeme si Vás však upozorniť, že ich uplatňovanie ovplyvňujú technické vlastnosti cookies. Tomu zodpovedajúc Vám odporúčame využiť možnosti, podrobne opísané v predchádzajúcom bode tohto informačného materiálu. 

Upozorňujeme Vás, že v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu sa netýka oprávnenosti spracúvania údajov vykonávaného na základe súhlasu pred odvolaním. 

Upozorňujeme Vás, že máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo tretej strany. 

Môžete požiadať o bezplatný prístup k osobným údajom a ich bezplatnú opravu alebo vymazanie a o uplatnenie práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Žiadosti je možné predložiť na kontaktných údajoch Prevádzkovateľa uvedených v bode II. 

Prevádzkovateľ informuje o oprave, výmaze alebo obmedzení spracúvania údajov všetkých príjemcov (sprostredkovateľov), ktorým osobné údaje oznámil, s výnimkou, ak sa poskytnutie informácií dotknutej osobe ukáže ako nemožné, alebo by si vyžiadalo vynaloženie neprimeraného úsilia. Na žiadosť poskytneme informácie o príjemcoch. 

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu, ale v každom prípade najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti poskytne informácie o opatreniach prijatých na základe žiadosti predloženej podľa nižšie uvedených bodov a)-f). V prípade potreby, vzhľadom na komplexnosť a počet žiadostí, sa tento termín môže predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O predĺžení termínu informuje Prevádzkovateľ s uvedením dôvodov omeškania do jedného mesiaca od prevzatia žiadosti. 

Ak podáte žiadosť elektronickou cestou, poskytne Prevádzkovateľ údaje elektronickou cestou, s výnimkou, ak si želáte ich poskytnutie iným spôsobom. 

Ak Prevádzkovateľ po podaní žiadosti nevykoná potrebné opatrenia, bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od podania žiadosti Vás informuje o dôvode nevykonania opatrení, ako aj o tom, že môžete podať sťažnosť niektorému dozornému orgánu a využiť možnosť podania opravného prostriedku na súde. 

  1. a)Právo na prístup k údajom:máte právo požiadať Prevádzkovateľa o informácie o tom, či prebieha spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ takéto spracúvanie údajov prebieha, máte právo na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám: účel spracúvania údajov, kategórie dotknutých osobných údajov, sprostredkovatelia, doba trvania spracúvania údajov, ak údaje Prevádzkovateľ nezískal od Vás, potom aj všetky dostupné informácie o ich zdroji. 
  2. b)Právo na opravu:máte právo na to, aby na požiadanie Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím na účel spracúvania osobných údajov máte právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov. 
  3. c)Právo navýmaz („právo byť zapomenutý“): máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ak už osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získavané alebo inak spracúvané; ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; osobné údaje sa spracúvali nezákonne; osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha. 

Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, podnikne primerané opatrenia v záujme informovania prevádzkovateľov o tom, že ste požiadali, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky. 

  1. d)Právo namietať:máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov založenému na oprávnenom záujme Prevádzkovateľa. V takomto prípade Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na predloženie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v takom rozsahu, aké súvisí s takýmto priamym marketingom. 
  2. e)Právo na obmedzenie spracúvania:máte právo na to, aby na vašu žiadosť Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak máte pochybnosti o správnosti osobných údajov; spracúvanie je protizákonné; Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; namietali ste voči spracúvaniu osobných údajov. Ak sa na spracúvanie vzťahuje obmedzenie, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. 
  3. f)Právo na prenosnosť údajov:ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo zmluve, je vykonávané v záujme plnenia zmluvy a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám v tom Prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil. 

Uchovávanie osobných údajov, bezpečnosť spracúvania údajov 

Servery prevádzkovateľa prevádzkujú poverené spoločnosti, ktoré v prípade problému vykonávajú ich údržbu. 

Údaje sprostredkovateľa: Mongouse Kft. (adresa: 1117 Budapest, Budafoki út 183.) 

Údaje sprostredkovateľa: Servergarden Kft. (adresa: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.) 

Údaje sprostredkovateľa: Rackforest Zrt. (adresa: 1132 Budapest,
Victor Hugo utca 11., 1.em. B05001).

Prevádzkovateľ využíva softvérové služby prevádzkované poverenou firmou, ktorá v prípade problému vykonáva ich údržbu: JLM PowerLine spoločnosť s ručením obmedzeným (sídlo: 2111 Szada, Ipari park út 12-14.). 

Prevádzkovateľ s prihliadnutím na najnovšie technologické poznatky a na realizačné náklady, ďalej na charakter, rozsah, okolnosti a účel spracúvania osobných údajov, ako aj na rôzny stupeň pravdepodobnosti a závažnosti rizika, ktoré spracúvanie údajov predstavuje pre práva a slobody fyzických osôb, vykoná primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie takej úrovne bezpečnosti údajov, ktorá je primeraná miere rizika. 

Prevádzkovateľ primeranými opatreniami chráni osobné údaje zvlášť pred neoprávneným prístupom, zmenou, prenosom, zverejnením, vymazaním alebo zničením, ďalej pred náhodným zničením, poškodením, ako aj proti ich zneprístupneniu v dôsledku zmeny používanej technológie. 

Informatický systém a sieť Prevádzkovateľa sú chránené proti počítačom podporovaným podvodom, špionáži, sabotáži, vandalizmu, požiaru a povodni, ďalej proti počítačovým vírusom, počítačovým hackerom a útokom smerujúcim na odmietnutie služby. Prevádzkovateľ sa ochrannými metódami postará o bezpečnosť na úrovni servera aj na úrovni aplikácie. 

Elektronické správy odosielané cez internet sú bez ohľadu na protokol (e-mail, web, FTP atď.) zraniteľné v súvislosti so sieťovými hrozbami, ktoré vedú k nekalej činnosti, sporom o zmluve alebo zverejneniu, úprave informácií. Prevádzkovateľ vykoná všetky náležité ochranné opatrenia na ochranu pred takýmito hrozbami. Sleduje systémy v záujme zaznamenia každého bezpečnostného rozdielu a v záujme poskytnutia dôkazu v prípade každej bezpečnostnej udalosti. Sledovanie systému okrem toho umožňuje aj kontrolu účinnosti používaných bezpečnostných opatrení. 

Prevádzkovateľ eviduje prípadné incidenty v súvislosti s ochranou údajov a zaznamená skutočnosti súvisiace s incidentom, jeho účinok a opatrenia vykonané na jeho odstránenie. 

Podávanie sťažností 

Ak podľa Vášho posúdenia spracúvanie Vašich osobných údajov porušuje právne predpisy týkajúce sa ochrany údajov, máte právo obrátiť sa proti Prevádzkovateľovi na súd, ako aj podať sťažnosť dozorujúcemu orgánu. 

Dozorujúci orgán: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií) 

sídlo: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

korešpondenčná adresa: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

telefón: +36 1 391-1400 

fax: 36 1 391-1410 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

webová stránka: https://naih.hu/ 

 

Účinnosť: od 10.07.2021 

Dňa: 24. mája 2018 

BioTech USA Kft.