Nákupný košík
Platba →

Zaregistrujte sa alebo sa prihláste a nakupujte so zľavou 10%!

Prihlásiť sa / Registrovať

Obchodné podmienky

Výber produktu

Zákazník má možnosť si vybrať, alebo objednať produkty obchodu. Kliknutím na produkt, ktorý si chce zákazník zobraziť, získa o ňom ďalšie informácie. V prípade, ak máte záujem o jeho kúpu, umiestnite produkt do virtuálneho koša stlačením tlačidla "Pridať do košíka". Kliknutím na ikonu "Zobraziť" v Nákupnom košíku vyhľadáte položky, ktoré ste vložili do nákupného košíka a celkovú sumu faktúry. Tu môžete skontrolovať správnosť objednávky, najmä čo sa týka cien a množstva, ktoré je možné podľa potreby upraviť a opraviť. Košík automaticky vypočíta celkovú sumu objednávky.

Odoslanie objednávky

Ak považujete za vyhovujúce množstvo produktov vo vašom košíku, skontrolovali ste cenu produktov a rozhodli ste sa ich kúpiť, jednoducho stlačte tlačidlo "Pokladňa". V "Pokladni" nájdete náklady na dopravu produktov, ktoré ste vložili do košíka. Následne si môžete vybrať, či chcete vstúpiť ako registrovaný kupujúci, zaregistrovať sa ako nový kupujúci alebo prípadne nakupovať bez registrácie.
Ak ste predtým zakúpili v našom obchode, zadajte e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste zadali počas predchádzajúcej registrácie. Ak sa chcete zaregistrovať ako nový kupujúci, zadajte údaje potrebné k realizácii vášho nákupu, ktoré - v prípade povolenia - budú uložené v systéme a pri ďalšom nákupe stačí sa iba prihlásiť. V prípade neregistrovaných nákupov zadajte svoju fakturačnú a dodaciu adresu.

V nasledujúcich krokoch zvoľte vhodný spôsob doručenia (kuriérna služba), ako aj spôsob platby (na dobierku, SimplePay). Potom môžete skontrolovať objednávku kliknutím na ikonu "Prehľad objednávok". Ak súhlasíte s obsahom objednávky, kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku" odošlite objednávku.

Ceny

Naše ceny sú cenníkové ceny platné v čase objednania, ktoré nájdete v internetovom obchode vedľa produktov. Ceny sú uvádzané vrátane DPH, avšak tieto ceny nezahŕňajú náklady na dopravu. Prepravné náklady sú zahrnuté do procesu platby pred dokončením objednávky a sú dostupné aj v Podmienkach nákupu. V prípade chyby alebo vady produktov alebo cien v internetovom obchode, si vyhradzujeme právo vykonať opravu. V takom prípade okamžite informujeme kupujúceho o nových údajoch po rozpoznaní alebo zmene chyby. Kupujúci môže potvrdiť objednávku opakovane, alebo je možné, aby ktorákoľvek zmluvná strana odstúpila od zmluvy.

Spracovanie objednávok

Objednávky sú spracované každý pracovný deň, v priebehu 72 hodín.

Možnosť opraviť chyby pri zadávaní údajov

Chyby počas zadávania údajov môžete opraviť pri zadávaní údajov pred stlačením tlačidla "Dokončiť objednávku".
Potvrdenie

Z každej objednávky vám zašleme spätnú väzbu e-mailom. To znamená, že po odoslaní objednávky obdržíte automatický e-mail o prijatí objednávky a (neskôr) ďalší o možnej dodacej lehote. V prípade telefonickej konzultácie volajte zákaznícky servis, alebo niektoré z telefónnych čísel na webovej stránke.

 

Platobné podmienky

V našom obchode je k dispozícii možnosť platby na dobierku, ako aj kartou cez systém SimplePay. V prípade dobierky musí byť uhradená celková kúpna cena vrátane nákladov na dopravu doručovateľovi v hotovosti alebo bankovou kartou.

Náš internetový obchod ponúka svojim zákazníkom platobné riešenie prostredníctvom zabezpečenej služby SimplePay, ktorú poskytuje spoločnosť OTP Mobil Kft.

Služba SimplePay je k dispozícii každému, kto prijme podmienky spoločnosti OTP Mobil Kft. za platné pre svoju osobu podľa náležitostí VŠEOBECNÝCH PODMIENOK PRE VYUŽÍVANIE SLUŽBY SIMPLEPAY  (v ďalšom len ako: Simple ÁSZF) a zadá údaje potrebné pre vykonanie transakcie.

Akceptované typy kariet: Visa, MasterCard, American Express, Visa Electron *, Maestro *.

* Pre tieto karty určuje používanie karty pre platbu na internete vydávajúca banka. Ak ju vydávajúca banka povolí, v takomto prípade systém ju bude môcť akceptovať.

V súvislosti s používaním služby SimplePay Service nebude od kupujúceho účtovaný osobitný poplatok voči spoločnosti OTP Mobil Kft.

Platobné kroky:

  1. a) Kupujúci si vytvorí objednávku v internetovom obchode.
  2. b) Kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku" v on-line rozhraní internetového obchodu bude kupujúci pripojený k systému SimplePay.
  3. c) V on-line rozhraní systému SimplePay sa kupujúci dostane do zabezpečeného on-line platobného rozhrania prevádzkovaného spoločnosťou OTP Mobil Kft., kde zákazník poskytne informácie o svojej karte. Systém SimplePay neukladá údaje o karte kupujúceho a nebudú k dispozícii pre spoločnosť OTP Mobil Kft. ani v neskoršom.
  4. d) Kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku" kupujúci akceptuje Simple ÁSZF a pravidlá správy údajov spoločnosti OTP Mobil Kft.
  5. e) spoločnosť OTP Mobil Kft. vykoná transakciu pre potvrdenie bankou (tzv. autorizácia) s údajmi o karte, špecifikovanými kupujúcim. Ak je autorizácia úspešná, banka zablokuje/ zaťaží kartu kupujúceho do výšky sumy protihodnoty objednávky.
  6. f) Spoločnosť OTP Mobil Kft. následne potvrdí zákazníkovi e-mailom, že zákazník splnil svoje platobné záväzky voči spoločnosti BioTech USA Kft.
  7. g) Spoločnosť OTP Mobil Kft. tiež informuje spoločnosť BioTech USA Kft o transakcii, ktorá na základe toho splní objednávku.

Dodanie

Dodanie a doručenie zásielok sa vykonáva kuriérskou službou. O čase dodania produktu informujeme zákazníkov v internetovom obchode počas procesu platby a tvorí obsah aj  potvrdzujúceho e-mailu. Dobu doručenia môžete komunikovať na nižšie uvedenom telefónnom čísle. (Telefónne číslo: +36 1 453 2716)

Spôsoby doručenia: Kuriérna služba
Dodacia lehota: 1-2 pracovných dní.

Prepravné náklady:

Kuriérna služba - pri nákupoch nižších ako 50 eur je poplatok za doručenie 3,5 Eur. Pri nákupoch nad 50 EUR je dodanie v rámci Slovenska bezplatné. (Na dodacie adresy v iných krajinách nemôžeme doručiť tovar.)

Zrušenie dodávky

Ak internetový obchod neplní svoj zmluvný záväzok, pretože tovar uvedený v zmluve nie je k dispozícii alebo objednanú službu nie je schopný poskytnúť, je povinný o týchto skutočnostiach informovať zákazníka. Webový obchod nepodpisuje zmluvu s maloletými. Akceptovaním   obchodných podmienok zákazník vyhlasuje, že je plnoletý.

Vrátenie produktu

Výrobok je možné vrátiť iba v pôvodnom stave a balení v úplnom množstve a kvalite.

Právo na odstúpenie od zmluvy / záruka vrátenia

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez odôvodnenia. Podobne, ak sa začalo plnenie zmluvy v prípade zmluvy o poskytnutí služby, máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní.

Lehota na odstúpenie od/ výpoveď zmluvy v prípade zmluvy o kúpe a predaji tovaru: "končí uplynutím 14. dňa, odo dňa, kedy vy alebo vami označená osoba, odlišná od kuriérskej služby prevzala produkt.".  

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy / zrušenie, musíte doručiť prehlásenie, kde uvediete váš jasný zámer o zrušení/ ukončení (napr. poštou, faxom alebo listom zaslaným elektronickou cestou) na nasledovnú adresu: BioTech USA Kft. 1033 Budapešť, Ul. Huszti út č. 58-60. Telefón: +36 1 453 2716 Fax: +36 1 453 2716, e-mail: info@biotechusa.com.

Ak zašlete vaše prehlásenie o odstúpení od zmluvy / zrušení pred vyššie uvedeným termínom, tak si uplatníte svoje právo na odstúpenie od zmluvy / zrušenie včas.  

Právne následky odstúpenia od zmluvy / zrušenia.

Ak odstúpite od tejto zmluvy, tak bezodkladne, ale najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vášho prehlásenia o odstúpení od zmluvy, vám vrátime všetky vami splnené protislužby, vrátane aj prepravných nákladov (s výnimkou tých nákladov nad rámec, ktoré vznikli z toho titulu, že ste si zvolili odlišný spôsob, od nami ponúknutého najlacnejšieho obvyklého spôsobu doručenia tovaru).   

Počas vrátenia použijeme spôsob platby totožný so spôsobom platby použitým pri pôvodnej transakcii s výnimkou, ak dáte vyslovený súhlas pre použitie iného spôsobu úhrady, pričom z použitia tohto spôsobu vrátenia vám nebudú plynúť žiadne náklady zaťažujúce vašu osobu. Úhradu dovtedy zadržíme, kým sme nedostali späť produkt, alebo ste nám nepotvrdili, že ste ho nám zaslali.

Ak bol výrobok odoslaný a nechcete výrobok ponechať, produkt by mal byť vrátený našej spoločnosti na vaše vlastné náklady.

Nemáte právo odstúpenia v prípade kúpy našich produktov, ktoré sú podliehajúce skaze alebo s akosťou krátkodobej povahy, alebo v prípade produktov, ktoré už sú rozbalené.

  1. Záruka na skryté vady

V ktorom prípade máte právo na záruku na skryté vady?

V prípade chybného plnenia spoločnosťou BioTech USA Kft. môžete uplatniť nárok na záruku na skryté vady voči spoločnosti v súlade s pravidlami Občianskeho zákonníka.

Aké práva vám prináležia podľa vášho nároku na záruku na skryté vady?

Podľa vášho výberu môžete použiť nasledujúce nároky na záruku na skryté vady:

Môžete požiadať o opravu alebo výmenu, pokiaľ splnenie niektorej z požiadaviek, ktoré si vyberiete, nebude možné splniť, alebo by viedlo k neprimeraným dodatočným nákladom pre spoločnosť vo vzťahu k vašim ostatným požiadavkám. Ak ste nepožiadali o opravu alebo výmenu, respektíve ste nemali nárok požiadať, tak môžete požiadať o primeranú dodávku protihodnoty alebo môžete opraviť chybu aj vy na náklady spoločnosti, alebo - v konečnom dôsledku - odstúpiť od zmluvy.

Môžete tiež prejsť z vašej zvolenej záruky na skryté vady na inú, ale budete znášať náklady na prechod s výnimkou, ak to bolo odôvodnené, alebo zo zapríčinenia podniku.

Aká je lehota na uplatnenie nároku na záruku na skryté vady?

Chybu musíte oznámiť bezodkladne po jej zistení, najneskôr však do dvoch mesiacov od jej zistenia. Zároveň by som chcel upriamiť pozornosť na skutočnosť, že nemôžete uplatňovať svoje záručné práva na skryté vady po uplynutí dvojročnej premlčacej lehoty po splnení zmluvy. V prípade použitých vecí je táto lehota maximálne do jedného roka.

Vzhľadom na to, že naša spoločnosť predáva aj potraviny, nárok na záruku na potraviny je vylúčený zo záručnej doby výrobku po jej uplynutí.

Voči komu môžete uplatniť nárok na záruku na skryté vady?

Môžete uplatniť svoje nároky na záruku na skryté vady voči firme.

Aké ďalšie podmienky existujú pre uplatnenie vašich záručných práv na skryté vady?

V priebehu šiestich mesiacov od plnenia, - uplatnenie nároku na záruku na skryté vady nemá inú podmienku, než oznámenie chyby produktu, pokiaľ preukážete, že výrobok alebo služba boli poskytnuté spoločnosťou BioTech USA Kft. Uplynutím šiestich mesiacov od ukončenia plnenia   však už musíte dokázať, že chyba, ktorú ste zistili, existovala už aj v čase plnenia.

  1. Záruka na produkt

V akých prípadoch môžete uplatniť záručné práva na produkty?

V prípade chyby na hnuteľnej položke (produkte), môžete podľa vlastného uváženia uplatniť právo alebo nárok na záruku na produkt, uvedený v bode 1.

Aké sú vaše práva podľa nároku na záruku na produkt?

Ako nárok na záruku na produkt môžete požiadať len o opravu alebo výmenu chybného produktu.

V ktorom prípade je výrobok považovaný za chybný?

Výrobok je chybný, ak nespĺňa požiadavky na kvalitu výrobku pri jeho uvedení na trh, alebo ak nespĺňa vlastnosti opísané v popise výrobcu.

 

V akej lehote si môžete uplatniť nárok na záruku na produkt?

Nárok na záruku na výrobok si môžete uplatniť do dvoch rokov od uvedenia výrobku na trh výrobcom. Po uplynutí tohto obdobia stratíte nárok.

Komu a za akých ďalších podmienok môžete uplatniť nárok na záruku na produkt?

Nárok na záruku na výrobok môžete uplatniť výhradne voči výrobcovi alebo distribútorovi hnuteľnej veci. Pri uplatnení záruky na produkt musíte preukázať, že výrobok je vadný.

V ktorom prípade je výrobca (distribútor) vyňatý z povinnosti zabezpečenia záruky na výrobok?

Výrobca (distribútor) je oslobodený od povinnosti zabezpečenia záruky na výrobok, iba ak dokáže, že:

- výrobok nebol vyrobený alebo uvádzaný na trh v rámci jeho podnikania, alebo -

- chyba nebola rozpoznateľná v čase uvedenia na trh podľa najnovšieho stavu techniky a vedy, alebo

- chyba produktu vyplýva z uplatňovania právnych v alebo povinných úradných predpisov.

Výrobcovi (distribútorovi) stačí dokázať jediný dôvod pre odbremenenie.

Upriamujem vašu pozornosť, že v dôsledku rovnakej chyby nemusíte súčasne nárokovať záruku na skrytú vadu a nároky na záruku na produkt. Avšak v prípade účinného presadenia nároku na záruku na produkt, môžete uplatniť nárok na záruku na skrytú vadu voči výrobcovi na vymenený produkt alebo jeho opravenú časť.

Podmienka vlastníckeho práva

Dodaný tovar zostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. V prípade mylných, neprijateľných objednávok produkt zaevidujeme v mene "nového" vlastníka a po úspešnom predaji bude zaplatená protihodnota pre nového majiteľa!

Zmena alebo zrušenie objednávky

V zmysle Zákona číslo CVIII. z roku 2001o elektronických službách, ako aj o jednotlivých otázkach súvisiacich so službami pre informačnú spoločnosť, v čase podania objednávky softvér webshopu okamžite zašle zákazníkovi oznámenie o skutočnosti prijatia objednávky.  Toto oznámenie nie je zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim! Iba informuje kupujúceho, že jeho požiadavka na objednávku systém zaregistroval a odoslal kompetentnému spolupracovníkovi.

Ak kupujúci neobdrži toto oznámenie v priebehu 48 hodín, záväzky kupujúceho na podnet pre kúpu budú zrušené.

Predávajúci vám poskytne možnosť zrušenia objednávky elektronickou cestou až do začatia plnenia objednávky. Po začatí plnenia objednávky bude zákazník oboznámený e-mailom a / alebo cez telefón o predpokladanom trvaní objednávky, o skutočnosti začatia realizácie zásielky   a následne môže byť zrušená iba prostredníctvom jednej z kontaktných údajov v časti "Kontakty".

Vybavovanie sťažností

Naša spoločnosť nepodlieha žiadnemu kódexu správania a svoje obchodné praktiky voči spotrebiteľom vytvára na základe platných právnych predpisov.

Sťažnosť na správanie sa, činnosť alebo nedbalosť osôb, konajúcich pre podnik, alebo v záujme a v prospech podniku, venujúcich sa distribúcii respektíve sú v priamom kontakte s predajom tovaru pre spotrebiteľa, môžete našej firme podať sťažnosť ústne alebo písomne.

Vašu sťažnosť nám môžete oznámiť na nižšie uvedených kontaktoch:

Písomne

- Poštová adresa: 1033 Budapešť, Kiscsikós köz č. 11.

- E-mail:  info@biotechusa.com

Ústne

- Telefón: +36 1 453 2716

Naša spoločnosť má 30 dní odo dňa prijatia na to, aby písomne odpovedala na sťažnosť.

Kontakt na kompetentný zmierovací orgán podľa sídla našej firmy:

Zmierovací orgán Peštianskej župy

Adresa: 1119 Budapešť, Ul. Etele út č. 59-61. 2. posch. č. 240.

Poštová adresa: 1364 Budapešť, Pf.: 81.

Telefón: (1)-269-0703

Fax: (1)-269-0703

Meno: dr. Csanádi Károly

E-mailová adresa:  pmbekelteto@pmkik.hu

Internetová stránka: www.panaszrendezes.hu