Nákupný košík
Košík

Pravidlá Vernostného programu BioTech USA

PRAVIDLÁ VERNOSTNÉHO PROGRAMU BIOTECH USA

Vážený zákazník,

v rámci vernostného programu BioTech USA získate mnoho výhod, ktoré zabezpečujeme výhradne len pre našich verných zákazníkov. Skôr, než sa pridáte k nášmu Vernostnému programu (ďalej len: Program), prosíme Vás, aby ste si prečítali nižšie uvedené pravidlá!

Kto má právo zúčastniť sa Programu?

Fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18. rok života a zaregistruje sa na stránku https://shop.biotechusa.sk/, ďalej súhlasí s Pravidlami Vernostného programu BioTech USA, ako aj s tým spojenými Informáciami o spracúvaní osobných údajov.
K nášmu Vernostnému programu sa viete pridať v našom internetovom obchode (https://shop.biotechusa.sk/).

Ako sa dá registrovať do Vernostného programu BioTech USA?

Na webovej stránke https://shop.biotechusa.sk/ sa môžete zaregistrovať zadaním mena, e-mailovej adresy, telefónneho čísla a hesla, zároveň je potrebné súhlasiť s týmito Pravidlami Vernostného programu spoločnosti BioTech USA Kft., ako aj Informáciami o spracúvaní osobných údajov Vernostného programu. Počas registrácie nezabúdajte, že máte právo poskytnúť len vlastné osobné údaje.
Po zadaní údajov dostanete uvítací e-mail na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Následne môžete využívať zľavy poskytované Programom vo všetkých slovenských BioTech USA predajniach, ako aj v našom internetovom obchode nachádzajúcom sa na adrese https://shop.biotechusa.sk/.


Ako môžete využívať zľavy?

Oprávnenie na využívanie zliav musíte pri nákupe potvrdiť QR kódom zaslaným e-mailom. Zľavy Programu je možné využívať vo všetkých slovenských BioTech USA predajniach, ako aj počas internetového nákupu pomocou e-mailovej adresy zadanej počas registrácie v internetovom obchode nachádzajúcej sa na adrese https://shop.biotechusa.sk/.
Vernostné programy BioTech USA Kft. vyhlásené pre jednotlivé štáty, sa nedajú využívať v inom štáte.

Nákupy realizované prostredníctvom Programu (dátum nákupu, nakúpené produkty) sa zapíšu do elektronickej evidencie BioTech USA Kft.

Aké zľavy na Vás čakajú v Programe?

  • Ako verný zákazník máte právo na 10 % zľavu z konečnej sumy nákupu v predajniach BioTech USA, ako aj v našom internetovom obchode BioTech USA v prípade nákupu výživových doplnkov, športovej výživy a iných doplnkov (s výnimkou odevných výrobkov a tlačovín).
  • Okrem toho máte právo na pravidelne vyhlásené osobitné akciové nákupy vyhlásené spoločnosťou BioTech USA Kft., ktoré spoločnosť BioTech USA Kft. oznamuje vo svojich predajniach a na webovej stránke https://shop.biotechusa.sk/v stanovených intervaloch.


Zľavy Programu nie je možné zlúčiť s inými akciami alebo s inými zľavami, len v prípade, ak je to osobitne uvedené na propagačných materiáloch predajne, v pravidlách akcie, alebo na príslušných stránkach internetového obchodu https://shop.biotechusa.sk/. Zľavy sa vzťahujú na nasledovné typy produktov, a platia s uvedenými podmienkami:

 

  • Zľava na nákup v predajniach BioTech USA, ktorá platí v prípade nákupu výživových doplnkov, športovej výživy a iných doplnkov (s výnimkou odevných výrobkov a tlačovín).
  • Zľava na nákup v internetovom obchode https://shop.biotechusa.sk/v prípade nákupu výrobkov z produktových radov uvedených v bode 1.Aké sú pravidlá účasti v Programe?

K účasti v Programe sa musíte zaregistrovať na stránku https://shop.biotechusa.sk/, ďalej súhlasiť s Pravidlami Vernostného programu BioTech USA, ako aj s tým spojenými Informáciami o spracovaní osobných údajov.
Vernostného programu BioTech USA sa nemôžu zúčastňovať ďalší predajcovia a zamestnanci spoločnosti BioTech USA Kft., ani osoby, ktoré sú podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka § 116 odsek 1 ich blízkou osobou, vrátane zamestnancov a partnerov spoločností, ktoré sú v partnerskom vzťahu so spoločnosťou BioTech USA Kft.
V prípade, že bude ktorákoľvek časť Vernostného programu zneužitá, spoločnosť BioTech USA Kft. má právo zrušiť účasť danej osoby v Programe, vrátane zliav spojených s Programom.
Spoločnosť BioTech USA Kft. má právo kedykoľvek jednostranne zmeniť Pravidlá Vernostného programu, bez osobitného informovania a súhlasu Verných zákazníkov, ak aktuálne platné pravidlá sprístupní k nahliadnutiu vo svojich obchodoch a na svojej webovej stránke https://shop.biotechusa.sk/.
V prípade, že so zmeneným znením Pravidiel Vernostného programu nesúhlasíte, tak do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmeny znenia Pravidiel, môžete požiadať o svoje vymazanie z Programu.

Vernostný program BioTech USA nie je platobným prostriedkom.

Ako spracúvame Vaše údaje?

Spracúvanie osobných údajov v rámci Programu sa riadi Informáciami o spracúvaní osobných údajov, ktorý je prístupný tu. K využívaniu výhod Programu je potrebné súhlasiť s Informáciami o spracúvaní osobných údajov Vernostného programu, bez toho technicky nie sme schopní zabezpečiť Vašu účasť v programe.

Upozorňujeme Vás, že ak Program využívate cez internetový obchod, musia sa uplatňovať aj ustanovenia obsiahnuté v Informáciách o spracúvaní osobných údajov v internetovom obchode.

Táto zmluva vzťahujúca sa na využívanie Programu vzniká medzi stranami na dobu neurčitú, verný zákazník má právo zmluvu kedykoľvek, bez udania dôvodu s okamžitou účinnosťou písomne vypovedať, na ktoromkoľvek nižšie uvedenom kontakte spoločnosti BioTech USA Kft. V takom prípade ďalej nemáte nárok využívať zľavy spojené s Programom. Zmluva zaniká uplynutím 3 rokov po poslednom použití karty, o čom spoločnosť BioTech USA Kft. informuje zákazníka.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky alebo poznámky v súvislosti s Vernostným programom BioTech USA, obráťte sa na našu službu zákazníkom, kde Vám naši spolupracovníci ochotne pomôžu:

E-mail: adatvedelem@biotechusa.com, Telefón, Fax: 06 1 453 2716 (pondelok-piatok: od 9 do 15 hod.), Korešpondenčná adresa: 1033 Kiscsikós köz 11.

Firemné údaje:
BioTech USA Kft.
sídlo: 1033 Budapest, Huszti út 60.
Číslo v OR: 01 09 352550
DIČ: 25114681-2-44

Tieto pravidlá sú účinné: od 01.10.2020 do odvolania
BioTech USA Kft.