Nákupný košík
Košík

Ochrana súkromia

Za účelom vybavenia vašej objednávky si musíme uložiť vaše osobné údaje do nášho informačného systému. Poskytnutie údajov je z vašej strany dobrovoľné. Vyplnením registračného formulára dávate súhlas s použitím, spracovaním a uložením vašich osobných údajov do našej databázy, a to až do doby vášho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Evidované údaje o zákazníkoch sú používané pre potreby internetového obchodu vo vlastníctve spoločnosti MLO Slovakia, s.r.o. a pre marketingové účely spoločnosti MLO Slovakia, s.r.o.. Získané osobné údaje môžu byť ďalej sprístupnené a poskytnuté tretím osobám - sprostredkovateľom, spoločnostiam BioTechUSA Kft., Google Inc., Facebook Ireland Ltd., Hotjar Ltd., Wanadis Kft. so sídlom v iných členských štátoch Európskej únie. Prevádzkovateľ poskytne sprostredkovateľom osobné údaje, len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich povinností v mene prevádzkovateľa. Evidované údaje nie sú žiadnym spôsobom poskytované tretej strane za účelom zasielania reklamných materiálov tretích osôb.

Niektoré údaje poskytnuté pri využívaní služieb majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Vaše údaje môžete kedykoľvek zmeniť e-mailom, telefonicky alebo na stránkach e-shopu. Kedykoľvek máte právo písomne na adrese spoločnosti listom alebo e-mailom na mloslovakia@mloslovakia.sk tento súhlas na uchovanie a spracovanie vašich osobných údajov odvolať.